چاپ تقدیرنامه و گواهینامه A4

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 1,500 تومان
  • بستن جزییات

ابعاد گواهینامه :

A4 : 210*297

چاپ انواع تقدیرنامه حضور در همایشگاه، نمایشگاه، کنفرانس، جشنوراه، دوره های آموزشی

چاپ گواهینامه مدارس و آموزشگاههای معتبر

چاپ گواهینامه

چاپ Certificate

چاپ تقدیرنامه و گواهینامه A4

روی کار

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .pdf
 اختیاری

پشت کار

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .pdf