چاپ تقویم دیواری 98

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 3,240 تومان
  • بستن جزییات

ابعاد تقویم :

A3+ : 330*487

 

چاپ تقویم دیواری 98 / تک برگی / چهار برگی / پنج برگی

چاپ تقویم دیواری 98

روی کار

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .pdf
 اختیاری

پشت کار

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .pdf